Nagrody IgNobla

Wiem, że dla niektórych osób to juz może być stare.
IgNoble jest nagrodą wręczaoną za badania, które “najpierw
śmieszą, a potem skłaniają do myślenia
“.
Tegorocznymi laureatami są:

 • Ornitologia – Ivan R. Schwab i Late Philip R.A. May za odkrycie
  i wyjaśnienie dlaczego dzięcioły nie mają migreny;
 • Dietetyka – Wasmia Al-Houty i Faten Al-Mussalam za dokonanie
  badań i wykazanie jakiego rodzaju łajno smakuje miejscowym żukom:
  Scarabaeus cristatus;
 • Pokój – Howard Stapleton za dźwiękowy odstraszacz
  nastolatków;
 • Akustyka – D. Lynn Halpern i Randolph Blake i James Hillenbrand
  za wyjaśnienie dlaczego ludzie nie znoszą dźwięku skrobania
  paznokciem po tablicy;
 • Matematyka – Nic Svenson i Piers Barnes za obliczenie średniej
  ilości fotografii jakie trzeba wykonać by nikt ze zgromadzonych na
  zdjęciu nie miał przymkniętych oczu;
 • Literatura – Daniel Oppenheimer za raport o nadużywaniu długich
  słów przez ludzi i wyciągnięcie wniosków, że postrzegani są oni za
  niemądrych;
 • Medycyna – Francis M. Fesmire za medyczną rozprawę na temat
  Leczenia Nawracającej Czkawki przez Cyfrowe Wiadomości z
  Odbytnicy;
 • Fizyka – Basile Audoly i Sebastien Neukirch za rozważania na
  temat, dlaczego suche spagetti, zamiast w połowie, łamie się na
  kilka części;
 • Chemia – Antonio Mulet, José Javier Benedito i José Bon oraz
  Carmen Rosselló za studium wpływu temperatury na prędkość
  rozchodzenia się ultradźwięków w serze cheddar;
 • Biologia – Bart Knols i Ruurd de Jong za wykazanie iż samicę
  komara malarii w:Anopheles gambiae wabi tak samo zapach sera
  limburger, co zapach ludzkich stóp.

Więcej informacji można znaleźć na "http://pl.wikinews.org/wiki/Nagrody_Ig_Nobla_2006_rozdane" class=
"external" rel="external">Wikinews
skąd, jakby nie patrzeć,
została przepisana lista :)