Zasada #9

Nie przez wydawanie arbitralnych osądów człowiek staje się prawym, człowiek mądry bada zarówno to, co złe, jak i to, co dobre.

Gdy ktoś nie ocenia innych w sposób arbitralny, lecz wydaje bezstronne osądy w oparciu o prawdę, to taki rozumny człowiek jest strażnikiem prawa i zwany jest prawym.

Dhammapada